Klinika Urody & SPA
Team Beauty

SKUTECZNA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

REGULAMIN

Regulamin
Kliniki Urody & SPATeam Beauty

Szanowni Klienci prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług w naszej klinice przed przystąpieniem do korzystania z nich.

Klinika Urody & SPA Team Beauty powiązana ze stroną internetową https://www.teambeauty.pl.  Właścicielem firmy jest Zygmunt Wiciński NIP: 5252038163, e mail: biuro@teambeauty.pl / recepcja@teambeauty.pl

Klienci Kliniki są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty Kliniki oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 • 1. Godziny otwarcia
 1. Klinika Urody&SPA Team Beauty świadczy usługi przy ul. Sobieskiego 45 lok.u17 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00 oraz soboty 9:00-16:00.

W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Klinika jest nieczynna.

 1. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu ).
 • 2. Umawianie na wizyty
 1. Klientem może być osoba pełnoletnia lub osoba powyżej 14 roku życia wraz z opiekunem prawnym podczas wypełnienia karty i zabiegu
 2. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług dodatkowych. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby wykonać wszystkie zabiegi w odpowiednim czasie. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.
 1. Wszystkie zapisy w Klinice potwierdzane są z wyprzedzeniem 1 dzień przed wizytą – SMS-owo.
 2. Po otrzymaniu SMS-a prosimy o potwierdzenie terminu lub informację ze zmianą. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia wizytę traktujemy jako wizytę która się nie odbędzie.
 3. Nie pojawienie się klienta 3-krotnie na umówionym terminie – powoduje iż kolejne terminy będą wymagały wpłacenia bezzwrotnej zaliczki 100 zł. Zaliczka przepada po niestawieniu się na umówiony termin lub jest odliczana od wykonanego zabiegu. Dane do przelewu znajdują się na stronie www Kliniki.
 4. Klient który wykupując usługę z portalu GROUPON powinien zapoznać się z regulaminem każdej z ofert. Większość ofert wymaga konsultacji, wykluczenia przeciwwskazań oraz odpowiedniego przygotowania do zabiegu lub po nim. Jeśli podczas wizyty zabieg okaże się nie odpowiedni i nie będzie mógł być wykonany uznaje się za zrealizowany ze względu na rezerwację terminu. W wyjątkowych sytuacjach termin może zostać przełożony. Przekroczenia daty ważności lub limitu wykupionych kuponów skutkuje brakiem możliwości rezerwacji terminu.

 

 • 3. Umawianie terminów oraz przebieg wizyty

W Klinice obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie PUNKTUALNIE NA WIZYTĘ.

 1. Umawianie terminów wizyt odbywa się
 2. telefonicznie
 3. smsowo
 4. mailowo
 5. poprzez portal booksy.pl

każda rezerwacja wymaga podania pełnych prawdziwych danych (imię, nazwisko, telefon kontaktowy) oraz wybrania zabiegu z którego się skorzysta.

 1. Płatność za zabiegi można dokonać:
 2. podczas wizyty kartą lub gotówką
 3. przelewem przed wizytą (dane znajdują się na stronie internetowej)
 4. internetowo przy wykupieniu zabiegu poprzez Naszą strone internetową
 5. poprzez portal BOOKSY – gdzie wymagana jest bezzwrotna zaliczka odliczana od wykonanego zabiegu
 6. wykupując zabieg poprzez portal GROUPON – informacja ta musi zostać podana przy rezerwacji w innym przypadku wizyta będzie płatna, a termin wizyty z kuponem należy umówić nowy
 1. W przypadku spóźnienia na wizytę:

– max. spóźnienie aby wizyta się odbyła to 10 minut.

– spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego cena pozostaje bez zmian. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.

4 .W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu. W przypadku wizyty z GROUPON zabieg przepada – uznany jest jako zrealizowany.

 1. Pracownik Kliniki ma prawo odmówić zabiegu gdy:
  – występują przeciwwskazania do zabiegu
  – wykonywane wcześniej zabiegi w innych miejscach mogą mieć wpływ na efekty zabiegów wykonanych w naszej klinice
  – zabieg nie jest wskazany w danym przypadku
  – oczekiwania są rozbieżne z możliwymi efektami
  – poczucie estetyki klienta jest odmienne z oferowanym w Naszej Klinice – dbamy o naturalność, estetykę
 • 4. Karnety na zabiegi
 1. Karnety zakupione w Naszej Klinice na pakiet zabiegów dotyczą tylko zabiegów wchodzących w skład pakietu – ustalamy indywidualnie z klientem. Nie podlegają zwrotom i wymianom na inne zabiegi. Z zabiegów może korzystać tylko jedna osoba.

2.W razie rezygnacji z wizyty (karnet) należy powiadomić o tym nie później niż 24h przed planowaną wizytą.

 1. W razie braku odwołania z wyprzedzeniem, wizyta (z karnetu) jest automatycznie ściągnięta przez system komputerowy jako wizyta, która się odbyła i przepada – zostaje uznana za zrealizowaną.
 • 5. Zasady ogólne
 1. Klinika podzielona jest na dwie strefy:
 2. głośną-recepcja, manicure –  w tej strefie można wykonywać krótkie rozmowy telefoniczne , dokonywać zapisów i uzyskiwać pomoc we wszystkich sprawach,
 3. cichą-zabiegową, w strefie cichej obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń mogących zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. Dzwoniące telefony przeszkadzają w pracy, skracają czas Państwa zabiegu, zaburzają jego przebieg i psują atmosferę relaksu. Prosimy uszanować prośbę i wyciszyć telefon przed zabiegiem!
 1. Na terenie Kliniki obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 2. Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiłków.
 3. Prosimy nie przychodzić na wizytę z osobami towarzyszącymi zwłaszcza – osoby niepełnoletnie. Osoby takie nie mogą przebywać w gabinecie zabiegowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.
 4. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 5. Klientka bądź klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w Klinice.
 6. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.
 • 6. Formularze, kartoteki i poufność informacji
 1. Klinika działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.
 3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.
 4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Klinice posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.
 • 7. Bony, vouchery, zaproszenia
 1. Vouchery – karty upominkowe dostępne w Klinice są wydawane bezterminowo, dla konkretnej osoby, na dowolną kwotę – do wykorzystania jednorazowo – z możliwością dopłaty. Przypisane są one do systemu komputerowego do konkretnej osoby.

2.Vouchery nie mogą być wymienione na gotówkę.

 1. Vouchery nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.
 2. Vouchery nie łączą się z innymi promocjami.
 3. Vouchery kwotowe można wymienić na wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu vouchera lub z dopłatą.
 4. Integralną częścią voucherów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią iakceptuje go w całości .
 • 8. Reklamacje

 

 1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o niezwłoczne poinformowanie podczas wizyty lub tuż po niej menagera Kliniki, abyśmy mogli naprawić sytuację.
 2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.
 3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż:

– do 3 dni od wykonania zabiegu z zakresu pielęgnacyjnych

– do 5 dni od wykonania zabiegu z zakresu manicure/pedicure – bez uszkodzeń mechanicznych

– do 30 dni od pozostałych zabiegów gdzie na efekt należy oczekiwać i stosować się do zaleceń (zabiegi wyszczuplające, usuwanie znamion metodą Plasmy/elektrokoagulacji, serii zabiegów odmładzających lub Purles)

– do 30 dni od wykonania zabiegu z zakresu kosmetologii estetycznej

– do 90 dni od ostatniego zabiegu lub z serii zabiegów (zabiegi laserowe: usuwanie tatuażu, rumienia, naczynek, przebarwień)

 1. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście po wcześniejszym umówieniu kontroli. Dopuszcza się złożenie reklamacji e-mailem – która wiąże się z umówieniem wizyty kontrolnej w terminie natychmiastowym w celu weryfikacji. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu usługi.
 2. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30dni.
 3. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 9. Lista rezerwowa
 1. Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.
 2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.
 3. Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali obsługę Kliniki o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.
 • 10. KARTA STAŁEGO KLIENTA

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu Karty Stałego Klienta „Kliniki Urody Team Beauty”, jak również̇ zasady wydawania i używania.
 2. Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest właściciel Salonu Urody „Kliniki Urody Team Beauty” mieszczący się w Warszawie ul. Sobieskiego 45 lok. u17
 3. Karty Stałego Klienta będą̨ wydawane i akceptowane przez Klinikę Urody Team Beauty.
 4. Regulamin w całości dostępny jest na stronie internetowej Teambeauty.pl oraz w siedzibie „Klinika Urody Team Beauty” mieszczący się w Warszawie ul. Sobieskiego 45 lok. u17.

II WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA „Kliniki Urody Team Beauty”

 1. Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta Klient powinien spełnić́ łącznie następujące warunki:
 2. a) Klient jest pełnoletnią osobą fizyczną,
  b) Klient 3-krotnie skorzystał z usług w Klinice „Klinika Urody Team Beauty” oraz wyraził zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w Programie.
 3. Aby otrzymać 1 pieczątkę na Karcie Stałego Klienta należy dokonać zakupu usługi /usług w Klinice „Klinika Urody Team Beauty” za minimalną kwotę 300 złotych brutto (z Vat)i okazać Kartę Stałego Klienta pracownikowi Kliniki „Klinika Urody Team Beauty” przed dokonaniem płatności za usługę

III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Karty Stałego Klienta będą̨ wydawane przez pracowników Organizatora Klientom, którzy dokonają̨ zakupów usług w Klinice “Klinika Urody Team Beauty” po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. II.1 powyżej.
 2. Karty Stałego Klienta są kartami imiennymi i upoważniają̨ osobę̨ wskazaną na Karcie Stałego Klienta do otrzymania 25% rabatu na 6-tą usługę odnotowaną na karcie stałego klienta.
 3. Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również̇ kartą płatniczą.
 4. Rabatu nie można wymienić́ na gotówkę̨.
 5. Rabat jest udzielany wyłącznie od pierwszej ceny detalicznej wybranych usług. Rabat nie łączy się̨ z innymi promocjami.
 6. W celu naliczenia Rabatu należy okazać pracownikowi Kliniki „Klinika Urody Team Beauty” Kartę Stałego Klienta przed dokonaniem wyboru formy płatności za usługi.
 7. Z programu lojalnościowego wyłączone są wybrane usługi kosmetyczne dostępne w ofercie Kliniki „Klinika Urody Team Beauty”.

Poniżej znajduje się wykaz usług, które nie biorą udziału w programie lojalnościowym i nie mogą być oferowane z rabatem -25% na 6-tą usługę.

USŁUGI KOSMETYCZNE WYŁĄCZONE Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO I KARTY STAŁEGO KLIENTA: 6-ta usługa z rabatem -25%:

 • depilacja laserowa
 • usuwanie znamion skórnych
 • usuwanie tatuażu/makijażu permanentnego
 • zabiegi z wykorzystaniem technologii HIFU
 • pakiety zabiegów na ciało od 2-10 zabiegów

IV DANE OSOBOWE

 1. Ujawnienie przez klienta w formularzu zgłoszeniowym Programu danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 2. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest Klinika „Klinika Urody Team Beauty”.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) („Ustawa”).
 4. Klient przystępując do Programu może wyrazić także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej nieudzielenie nie stanowi przeszkody do uczestnictwa w Programie.
 5. Organizator Programu przedsięwziął niezbędne środki technicznei organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie.
 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Programu.

V CZAS TRWANIA I REZYGNACJA Z PROGRAMU

 1. Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.teambeauty.pl. Organizator na prawo zakończyć niniejszy Program po uprzednim poinformowaniu umieszczenie informacji na stronie internetowej: teambeauty.pl
 2. Realizacja 1 karty ( czas zbierania 5ciu pieczątek) to max. 1 rok od wydania karty oraz nadania pierwszej pieczatki. Po tym czasie karte niezrealizowaną uznaje się za nieważną, a zebrane pieczątki przepadają.
 3. Klient może zrezygnować́ z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji w Klinice „Klinika Urody Team Beauty”.
 4. Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z pkt. IV Regulaminu.

VI REKLAMACJE

 1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: biuro@teambeauty.pl lub w formie pisemnej na adres: „Klinika Urody Team Beauty” ul.Sobieskiego 45 lok.u 17 02-078 Warszawa.
 3. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.
 6.  

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie zarówno w Klinice „Klinika Urody Team Beauty”  oraz na stronie internetowej: www.teambeauty.pl.

Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Kart Stałego Klienta, wydanych do dnia zmiany Regulaminu, chyba że wprowadzone zmiany będą̨ na korzyść́ Klienta.

Zmiany będą̨ obowiązywać́ od czasu publikacji zmian na stronie internetowej: www.teambeauty.pl.

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2023r.

 

 • 11. Zamawianie i odbiór kosmetyków
 1. Zamówione kosmetyki czekają na Państwa 7 dni lub do zgłoszonego przez Państwa dnia odbioru.
 2. Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby.
 3. Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków.
 • 12. Standard obsługi
 1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.
 2. W Klinice zapewniamy:
 3. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,
 4. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,
 5. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,
 6. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,
 7. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,
 8. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,
 9. dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta płatnicza,

 

 • 13. Zmiany w Regulaminie
 1. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.teambeauty.pl,Klinika zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 2. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu oraz cennika usług na Naszej stronie internetowej
 3. W Klinice mają zastosowania wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
 4. Wszystkie osoby przebywające w Klinice zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
 5. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Kliniki za przeprowadzony zabieg.
 6. W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.
 7. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.07.2021 i obowiązuje do odwołania.