Klinika Urody & SPA

Team Beauty

REGULAMIN

Skuteczna Kosmetologia Estetyczna

Regulamin
Kliniki Urody & SPATeam Beauty

REGULAMIN

Klinika Urody&SPA Team Beauty
Szanowni Klienci prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług w naszej klinice przed przystąpieniem do korzystania z nich. Klinika Urody & SPA Team Beauty powiązana ze stroną internetową https://www.teambeauty.pl/ właścicielem firmy jest Zygmunt Wiciński NIP:
5252038163, e mail: biuro@teambeauty.pl / recepcja@teambeauty.pl\
Klienci Kliniki są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
Skorzystanie z oferty Kliniki oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
§ 1. Godziny otwarcia
1. Klinika Urody&SPA Team Beauty świadczy usługi przy ul. Sobieskiego 45 lok.u17 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00 oraz soboty 9:00-16:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Klinika jest nieczynna.
2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu ).
§ 2. Umawianie na wizyty
1. Klientem może być osoba pełnoletnia lub osoba powyżej 14 roku życia wraz z opiekunem prawnym podczas wypełnienia karty i zabiegu
2.Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług dodatkowych. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby wykonać wszystkie zabiegi w odpowiednim czasie. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.
3. Wszystkie zapisy w Klinice potwierdzane są z wyprzedzeniem 1 dzień przed wizytą – SMS-owo.
4. Po otrzymaniu SMS-a prosimy o potwierdzenie terminu lub informację ze zmianą. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia wizytę traktujemy jako wizytę która się nie odbędzie.
5. Nie pojawienie się klienta 3-krotnie na umówionym terminie – powoduje iż kolejne terminy będą wymagały wpłacenia bezzwrotnej zaliczki 100 zł. Zaliczka przepada po niestawieniu się na umówiony termin lub jest odliczana od wykonanego zabiegu. Dane do przelewu znajdują się na stronie www Kliniki.
6. Klient który wykupując usługę z portalu GROUPON powinien zapoznać się z regulaminem każdej z ofert. Większość ofert wymaga konsultacji, wykluczenia przeciwwskazań oraz odpowiedniego przygotowania do zabiegu lub po nim. Jeśli podczas wizyty zabieg okaże się nie odpowiedni i nie będzie mógł być wykonany uznaje się za zrealizowany ze względu na rezerwację terminu. W wyjątkowych sytuacjach termin może zostać przełożony. Przekroczenia daty ważności lub limitu wykupionych kuponów skutkuje brakiem możliwości rezerwacji terminu.
§ 3. Umawianie terminów oraz przebieg wizyty
W Klinice obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie PUNKTUALNIE NA WIZYTĘ.
1. Umawianie terminów wizyt odbywa się
a. telefonicznie
b. smsowo
c. mailowo
d. poprzez portal booksy.pl każda rezerwacja wymaga podania pełnych prawdziwych danych (imię, nazwisko, telefon kontaktowy) oraz wybrania zabiegu z którego się skorzysta.
2. Płatność za zabiegi można dokonać:
a. podczas wizyty kartą lub gotówką
b. przelewem przed wizytą (dane znajdują się na stronie internetowej)
c. internetowo przy wykupieniu zabiegu poprzez Naszą strone internetową
d. poprzez portal BOOKSY – gdzie wymagana jest bezzwrotna zaliczka
odliczana od wykonanego zabiegu
e. wykupując zabieg poprzez portal GROUPON – informacja ta musi zostać
podana przy rezerwacji w innym przypadku wizyta będzie płatna, a termin wizyty
z kuponem należy umówić nowy
3. W przypadku spóźnienia na wizytę:
– max. spóźnienie aby wizyta się odbyła to 10 minut.
– spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego cena pozostaje bez zmian. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
4 .W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu. Wprzypadku wizyty z GROUPON zabieg przepada – uznany jest jako zrealizowany.
5. Pracownik Kliniki ma prawo odmówić zabiegu gdy:
– występują przeciwwskazania do zabiegu
– wykonywane wcześniej zabiegi w innych miejscach mogą mieć wpływ na efekty zabiegów wykonanych w naszej klinice
– zabieg nie jest wskazany w danym przypadku
– oczekiwania są rozbieżne z możliwymi efektami
– poczucie estetyki klienta jest odmienne z oferowanym w Naszej Klinice – dbamy o naturalność, estetykę
§ 4. Karnety na zabiegi
1. Karnety zakupione w Naszej Klinice na pakiet zabiegów dotyczą tylko zabiegów wchodzących w skład pakietu – ustalamy indywidualnie z klientem.
Nie podlegają zwrotom i wymianom na inne zabiegi. Z zabiegów może korzystać tylko jedna osoba.
2.W razie rezygnacji z wizyty (karnet) należy powiadomić o tym nie później niż 24h przed planowaną wizytą.
3. W razie braku odwołania z wyprzedzeniem, wizyta (z karnetu) jest automatycznie ściągnięta przez system komputerowy jako wizyta, która się odbyła i przepada – zostaje uznana za zrealizowaną.
§ 5. Zasady ogólne
1. Klinika podzielona jest na dwie strefy:
a. głośną-recepcja, manicure – w tej strefie można wykonywać krótkie rozmowy telefoniczne , dokonywać zapisów i uzyskiwać pomoc we wszystkich sprawach,
b. cichą-zabiegową, w strefie cichej obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń mogących zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. Dzwoniące telefony przeszkadzają w pracy, skracają czas Państwa zabiegu, zaburzają jego przebieg i psują atmosferę relaksu. Prosimy uszanować prośbę i wyciszyć telefon przed zabiegiem!
2. Na terenie Kliniki obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
3. Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiłków.
4. Prosimy nie przychodzić na wizytę z osobami towarzyszącymi zwłaszcza – osoby niepełnoletnie. Osoby takie nie mogą przebywać w gabinecie zabiegowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.
5. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
6. Klientka bądź klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w Klinice.
7. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.
§ 6. Formularze, kartoteki i poufność informacji
1. Klinika działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.
3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.
4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Klinice posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.
§7. Bony, vouchery, zaproszenia
1. Vouchery dostępne w Klinice są wydawane na 3 miesiące, dla konkretnej osoby, na daną kwotę lub zabieg – który może ulec zmianie za dopłatą.
Przypisane są one do systemu komputerowego i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.
2. Nie ma możliwości wykorzystania vouchera, kiedy straci on swoją ważność.
3. Vouchery nie mogą być wymienione na gotówkę.
5. Vouchery nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.
6. Vouchery nie łączą się z innymi promocjami.
7. Vouchery kwotowe można wymienić na wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu vouchera lub z dopłatą.
8. Integralną częścią voucherów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości .
§ 8. Reklamacje
1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o niezwłoczne poinformowanie podczas wizyty lub tuż po niej menagera Kliniki, abyśmy mogli naprawić sytuację.
2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.
3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż:
– do 3 dni od wykonania zabiegu z zakresu pielęgnacyjnych
– do 5 dni od wykonania zabiegu z zakresu manicure/pedicure – bez uszkodzeń mechanicznych
– do 30 dni od pozostałych zabiegów gdzie na efekt należy oczekiwać i stosować się do zaleceń (zabiegi wyszczuplające, usuwanie znamion metodą Plasmy/elektrokoagulacji, serii zabiegów odmładzających lub Purles)
– do 30 dni od wykonania zabiegu z zakresu kosmetologi estetycznej
– do 90 dni od ostatniego zabiegu lub z serii zabiegów (zabiegi laserowe: usuwanie tatuażu, rumienia, naczynek, przebarwień)
4. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście po wcześniejszym umówieniu kontroli. Dopuszcza się złożenie reklamacji emailem – która wiąże się z umówieniem wizyty kontrolnej w terminie natychmiastowym w celu weryfikacji. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu usługi.
6. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.
7. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9. Lista rezerwowa
1. Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.
2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z
pierwszą osobą na liście.
3. Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali obsługę Kliniki o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.
§10. Zamawianie i odbiór kosmetyków
1. Zamówione kosmetyki czekają na Państwa 7 dni lub do zgłoszonego przez Państwa dnia odbioru.
2. Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby.
3. Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków.
§11. Standard obsługi
1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.
2. W Klinice zapewniamy:
a. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,
b. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,
c. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,
d. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,
e. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,
f. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,
g. dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta płatnicza,
§12. Zmiany w Regulaminie
2. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.teambeauty.pl, Klinika zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
3. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu oraz cennika usług na Naszej stronie internetowej
4. W Klinice mają zastosowania wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
5. Wszystkie osoby przebywające w Klinice zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
6. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Kliniki za przeprowadzony zabieg.
7. W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.
8. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

Regulamin

error: Alert: Wybór treści jest wyłączony!!